Feil ved bolig: Ekstremt viktig å reklamere raskt


Så mye som hvert fjerde boligsalg ender med konflikt mellom kjøper og selger. Veldig mange «gode» saker fører ikke frem, grunnet forsinket reklamasjon.

Du har ofte god tid på å reise sak dersom du ikke blir enig, men du må melde fra umiddelbart etter å ha oppdaget en mangel. Av praksis ser vi at du må reklamere senest to måneder etter å ha oppdaget en mangel, men også dette kan være i lengste laget.

Trenger jeg advokat for å reklamere?

Du trenger ikke advokat for å reklamere. Du kan selv sende en e-post eller SMS til selger, eller selgers forsikringsselskap. Du trenger ikke å vite omfanget av mangelen før du reklamerer, du trenger heller ikke å vite om dette er noe du kan kreve erstatning for.

Hvordan reklamerer jeg?

Du bør reklamere skriftlig. Da har du bevis for at du har reklamert, og når du reklamerte. Sånt sett er e-post eller SMS spesielt fordelaktig. Dersom selger har eierskifteforsikring, så sender du reklamasjonen dit, eventuelt med kopi til selger.

Dersom du oppdager lekkasje fra taket, eller noe du tror at er en lekkasje fra taket, så kan du skrive: «Jeg har oppdaget noe som ser ut som lekkasje fra taket på soverommet i 2. etasje, like ved pipen, og reklamerer herved på dette». Dersom du mener at du lukter mugg på badet, kan du skrive: «Vi har oppdaget mugglukt på badet, og antar at det er mugg i badets konstruksjon. Det reklameres over dette».

Dersom en mangel oppdages lang tid etter overtakelsen, så er det ekstra viktig at du reklamerer umiddelbart. Mangler og feil som oppdages innen fem år etter overtakelse av bolig/eiendom er som utgangspunkt innenfor reklamasjonsretten. Etter fem år øker terskelen for å nå frem med ditt krav.

Etter å ha reklamert, anbefales det å benytte advokat for videre pågang, med mindre selger er imøtekommende straks.

Kostnader til advokat dekket av forsikring?

Advokatbistand vedrørende feil på boligen din vil du ofte få dekket gjennom din hus- eller innboforsikring. Normalt vil du kunne få dekket 80 % av advokatkostnader fra forsikringsselskapet, etter en egenandel (ofte 4000 kroner). Normalt har forsikringsselskapet et «tak» på 100.000 kroner (eller tvistegjenstandens verdi, dersom denne er lavere).

Våre advokater tar dialogen med ditt forsikringsselskap.

Advokat Nicolas Weiss-Andersen har omfattende erfaring ved eierskiftesaker, han kan nås på telefon: 99 11 11 19.

Les også:
Feil og mangler ved kjøp og salg av bolig
Drenering
Vannlekkasje i huset
Reklamasjon på håndverkertjenester


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19