Reklamasjon på håndverkertjenester


Selv om man har benyttet seg av faglærte håndverkere, er det ikke alltid at resultatet blir som forventet. Vannlekkasje på badet eller feil utført drenering er bare et par eksempler på typen saker våre advokater arbeider med til daglig. 

Noen ganger er ikke jobben utført i henhold til gjeldende forskrifter og veiledninger, andre ganger har håndverkeren slurvet. Konsekvensen kan være mer eller mindre katastrofal for forbruker.

Husk å reklamere i tide

Ihht. lov om håndverkertjenester må man reklamere på feil innen «rimelig tid» etter at manglene oppdages. Rimelig tid er et skjønnsmessig begrep. Vår anbefaling er å reklamere umiddelbart etter at feilen er oppdaget. Reklamasjon kan gjøres ved å sende en kort e-mail til håndverkeren, med informasjon om hva det klages på. Du trenger ikke å oppgi hva lekkasjen på badet kommer av, men kun at det klages over lekkasje på badet. 

Den absolutte reklamasjonsfristen for håndverkertjenester på fast eiendom er 5 år fra avslutningen av oppdraget.

Foreldelse

Ditt krav kan også bli foreldet. Dersom du har reklamert i tide, men ikke har reist søksmål (eller avbrutt foreldelsesfristen på annen måte) innen tre år, vil ditt krav kunne være foreldet, selv om den absolutte reklamasjonsfristen på tre år ikke er overskredet. 

Kan håndverkeren utbedre feilen selv?

Ofte så har man mistet tilliten til en håndverker som har gjort dårlig jobb. Det er ikke uvanlig at man da ønsker prisavslag og / eller erstatning. Men i mange  tilfeller vil håndverkeren kunne kreve å rette feilen selv. Dette er hovedregelen. – i alle fall dersom retting kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Hvorvidt du kan nekte håndverkeren å rette feilen selv, må vurderes konkret fra sak til sak.

Når er det nødvendig med advokat? 

Dersom håndverkeren ikke kommer raskt på banen etter at du har reklamert, vil det kunne være lurt å kontakte advokat. Våre advokater vil kunne utarbeide en grundigere reklamasjon, gjerne i samråd med en takstmann som er kompetent på aktuelt område. Vi vil forsøke å finne en rask løsning på saken din. Dette gjør vi ved å bygge opp en grundig argumentasjon, samt dokumentere manglene på en måte som gjerne får håndverkeren til å forstå at en minnelig løsning (utbedring eller prisavslag / erstatning) er fornuftig.

Kostnader til advokat

Advokatbistand kan du ofte få dekket gjennom skadeforsikring, hus- eller innboforsikring. Normalt vil du kunne få dekket 80% av advokatkostnader fra forsikringsselskapet, etter en egenandel (ofte 4000 kroner). Normalt har forsikringsselskapet et «tak» på 100.000 kroner (eller tvistegjenstandens verdi, dersom denne er lavere). 

Vi tar dialogen med ditt forsikringsselskap. Les også: Feil og mangler ved kjøp og salg av bolig

Kontakt advokat i dag ved spørsmål, eller bistand relatert til håndverkertjenester og feil/mangler.