Fast eiendom

Nyheter og artikler om fast eiendom, naboforhold m.v.


Veirett.
Adkomst til en eiendom, enten det er hus eller hytte, går ofte over annenmanns eiendom. Denne «annenmann» eller «tredjeperson» kan enten være det offentlige (stat eller kommune), naboer eller et tingsrettslig sameie. Dette innlegget tar utgangspunkt i veiretter som ligger på en tredjemanns privateide eiendom, -typisk en nabo. Hva er […]

Veirett: Hvem har rett til å bruke en vei


Overtagelse av bolig
Hvilke rettigheter har du egentlig ved overtakelse av bolig? Kjøp av en ny bolig er gjerne et av de mest kostbare valgene man foretar seg. Oftest skjer dette bare mellom en og fem ganger i løpet av livet. Det er derfor ofte mye følelser i sving når en bolig ikke […]

Dine rettigheter ved overtakelse av bolig


Hva er arealavvik? Arealavvik finner sted når det faktiske arealet ikke stemmer overens med det oppgitte arealet i salgsoppgaven. I tilstandsrapporten vil takstmannen normalt ha definert arealet. Avhendingslova § 3-3 omtaler arealavvik som «arealsvikt» (nynorsk). Bestemmelser definerer arealavvik som et tifelle der avviket er minst 2% og minst 1 kvadratmeter […]

Arealavvik – er din bolig mindre enn du trodde?Den 1.1.2022 trådte nye regler i avhendingslova i kraft. Hva innebærer endringene for kjøper og selger av fast eiendom? I denne artikkelen omtales noen av de mer vesentlige endringene. Kjøperens rettigheter styrkes Det er primært kjøper som ivaretas bedre etter de siste endringene: Kjøpers rettigheter blir bedre, og selgers opplysningsplikt […]

Hva er nytt i avhendingslova?


Advokat Nicolas Weiss-Andersen har utstrakt erfaring fra saker angående drenering og overvann, og gir i det følgende en overordnet forklaring på hvordan dreneringen fungerer. Hva betyr drenering? Drenering betyr å lede bort vann eller annen væske ved hjelp av for eksempel grøfter, rør eller gjennom selve grunnen. – snl.no Hensikten […]

Drenering, overvann og korrekt fall.


Å trimme hekken er ofte godt for både hekken og naboforholdet.
Det er ofte enklere å unngå nabotvister enn å løse dem. Av denne grunn gir advokat Nicolas Weiss-Andersen her noen tips til hvordan du kan unngå nabokrangler: Jeg tar utgangspunkt i naboforhold der partene bor i enebolig, rekkehus eller eier hytte, ettersom det gjerne er her det krangles mest. Årsaken […]

Hvordan unngå nabotvisterDet er svært sjelden at retten aksepterer heving av boligkjøp. Et vilkår for heving er at det foreligger mangel, eller mangler som til sammen utgjør et vesentlig avvik fra hva kjøper kunne forvente, basert på en rekke momenter. Momenter som har betydning er blant annet boligens pris, de opplysninger som […]

Heving av boligkjøp


Kanskje er ikke huset eller leiligheten som du har kjøpt slik du forventet? Forhåpentligvis føler du ikke at du har kjøpt katta i sekken. Våre advokater bistår deg uansett. Du finner en del generell informasjon på disse nettsidene, og er ellers velkommen til å kontakte oss. Har boligen en feil […]

Advokat i forbindelse med boligkjøp?


Svaret kan ikke gis helt enkelt. Det må antas at dagens bygningsmaterialer og bygningsteknikker (stort sett) gir lenger holdbarhet enn for både 40 og 50 år siden. Likevel er det greit å notere seg at det finnes veiledninger for hva du kan forvente når du kjøper en bolig, enten ny […]

Hva er levetiden for drenering, tak, ytterkledning og bad?Så mye som hvert fjerde boligsalg ender med konflikt mellom kjøper og selger. Veldig mange «gode» saker fører ikke frem, grunnet forsinket reklamasjon. Du har ofte god tid på å reise sak dersom du ikke blir enig, men du må melde fra umiddelbart etter å ha oppdaget en mangel. Av […]

Feil ved bolig: Ekstremt viktig å reklamere raskt