Arbeidsrett

Nyheter og artikler relatert til arbeidsrett
Arbeidsoppgaver i oppsigelsesperioden

Et stadig tilbakevennende spørsmål er hvilke arbeidsoppgaver en arbeidstaker skal ha i oppsigelsestiden. Arbeidsmiljøloven regulerer ikke dette direkte. […]
Drøftelsesmøte

Viktigheten av drøftelsesmøte

I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1 skal det avholdes drøftelsesmøte før man går til oppsigelse eller avskjed av […]


Rettsmekling i arbeidstvister

I denne artikkelen vil jeg redegjøre for fordeler og ulemper med rettsmekling i arbeidsrettssaker, typisk etter oppsigelse eller […]