Diverse


Styreansvar scenario 1 -tilsynsplikt

Styrets tilsynsansvar er lovfestet i aksjeloven § 6-13. Brudd på tilsynsansvaret kan medføre erstatningsplikt ihht. aksjeloven § 17-1 […]

Reisetid er arbeidstid

EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid er arbeidstid i de tilfeller der en arbeidstaker pålegges å utføre oppgaver utenfor […]