Diverse
Reisetid er arbeidstid

EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid er arbeidstid i de tilfeller der en arbeidstaker pålegges å utføre oppgaver utenfor […]Oppsigelse under permittering

Blir du sagt opp i permitteringsperioden, regnes permitteringen som opphørt. Du har krav på lønn i oppsigelsestiden. Arbeidsgiveren […]