Nyheter

Reisetid er arbeidstid

EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid er arbeidstid i de tilfeller der en arbeidstaker pålegges å utføre oppgaver utenfor […]
Heving av boligkjøp

Det er svært sjelden at retten aksepterer heving av boligkjøp. Et vilkår for heving er at det foreligger […]


Arbeidsoppgaver i oppsigelsesperioden

Et stadig tilbakevennende spørsmål er hvilke arbeidsoppgaver en arbeidstaker skal ha i oppsigelsestiden. Arbeidsmiljøloven regulerer ikke dette direkte. […]