Nyheter


Det å eie noe i felleskap er ikke alltid lett. Enda vanskeligere er det gjerne å eie et selskap sammen med andre. I denne artikkelen gis en kort innføring i momenter det er viktig å vurdere dersom man skal utarbeide en aksjonæravtale. Aksjeselskap opererer innenfor en formell ramme og opptrer […]

Aksjonæravtaler i mindre selskapDet kan oppstå store ulemper med en høy hekk på naboens eiendom. En klassisk problemstilling er nabokrangler på grunn av at en nabo mister utsikt, får mindre dagslys inn i huset eller sitter igjen med en «sjaktfølelse», eller rett og slett har inntrykk av å ha en stor, grønn «vegg» […]

Hva er lovlig høyde på en hekk?


EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid er arbeidstid i de tilfeller der en arbeidstaker pålegges å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted. Dette fremkommer av den rådgivende uttalelse som EFTA-domstolen har gitt på spørsmål forelagt av Høyesterett; blant annet om hvorvidt reisetid er arbeidstid. Saken: Reisetid er arbeidstid En […]

Reisetid er arbeidstid


Vi ser en del tilfeller av at tomteeiere får trærne sine hugget av naboer mens de selv er på ferie. Dette er ofte et resultat av en langvarig strid over et eller flere trær som reduserer ens egen utsikt eller kveldssol. Eskalert nabokrangel Å hugge naboens trær kan virke som en rask og […]

Å hugge trær på naboens tomt.Forbruker kjøpte en brukt bil (Nissan Qashqai) usett fra forhandler. Forbrukeren hadde ingen grunn til å være bekymret, ettersom forhandler, som profesjonell, lovet en strøken bil, uten en ripe, nye sommerdekk, teflonbehandlet lakk etc. For å understreke bilens angivelig gode tilstand reklamerte forhandleren med at «Finere 2008-modell finner du ikke». […]

Bilforhandler løy, kjøper fikk heve kjøpet


heve bilkjøp hos forhandler. Bildet er kun ment som illustrasjon.
Daglig mottar vi henvendelser fra privatpersoner/forbrukere som ønsker å heve bilkjøp hos forhandler. Vår advokat Nicolas Weiss-Andersen er vår spesialist på området. I denne artikkelen forklarer han noe om vilkårene for å heve kjøpet av bil. Det er lettere å heve kjøpet hos en forhandler. Det er lettere å heve […]

Advokat svarer: Hvordan heve bilkjøp hos forhandler?


Advokat vannpumpumpe bil.
Advokat Nicolas Weiss-Andersen representerte nylig en selger av en bruktbil i retten. I forbindelse med salget, hadde selger opplyst at bilen tidligere hadde fått skiftet vannpumpe på et merkeverksted. Dette viste seg å være en feil opplysning. Likevel ble selger frifunnet. Etter et års tid opplevde kjøper motorstans, som følge […]

Solgte bil med feil informasjon, vant i retten.Den 1.1.2022 trådte nye regler i avhendingslova i kraft. Hva innebærer endringene for kjøper og selger av fast eiendom? I denne artikkelen omtales noen av de mer vesentlige endringene. Kjøperens rettigheter styrkes Det er primært kjøper som ivaretas bedre etter de siste endringene: Kjøpers rettigheter blir bedre, og selgers opplysningsplikt […]

Hva er nytt i avhendingslova?


En boligeier tok kontakt med oss ettersom han opplevde fuktinnsig i sokkeletasjen (kjelleren), etter å ha engasjert en entreprenør til å anlegge ny drenering. Bakgrunnen for at han skulle anlegge ny drenering var fordi han ønsket å innrede kjelleren til oppholdsrom. Arbeidet hadde kostet 170.000 kroner. Det viste seg at […]

Mangellfull drenering av entreprenøren


Advokat Nicolas Weiss-Andersen har utstrakt erfaring fra saker angående drenering og overvann, og gir i det følgende en overordnet forklaring på hvordan dreneringen fungerer. Hva betyr drenering? Drenering betyr å lede bort vann eller annen væske ved hjelp av for eksempel grøfter, rør eller gjennom selve grunnen. – snl.no Hensikten […]

Drenering, overvann og korrekt fall.Å trimme hekken er ofte godt for både hekken og naboforholdet.
Det er ofte enklere å unngå nabotvister enn å løse dem. Av denne grunn gir advokat Nicolas Weiss-Andersen her noen tips til hvordan du kan unngå nabokrangler: Jeg tar utgangspunkt i naboforhold der partene bor i enebolig, rekkehus eller eier hytte, ettersom det gjerne er her det krangles mest. Årsaken […]

Hvordan unngå nabotvister


Det er svært sjelden at retten aksepterer heving av boligkjøp. Et vilkår for heving er at det foreligger mangel, eller mangler som til sammen utgjør et vesentlig avvik fra hva kjøper kunne forvente, basert på en rekke momenter. Momenter som har betydning er blant annet boligens pris, de opplysninger som […]

Heving av boligkjøp


Korna, eller Covid-19, som viruset heter, gir en rekke utfordringer for både næringsliv og privatpersoner. Situasjonen gjør noe med oss, stengte butikker, mangel på arbeid og redusert mulighet for å bevege oss fritt gir bedriftseiere og arbeidstakere frykt. Arbeidsgivere handler i panikk for å redde virksomheten, men risikerer å gjøre […]

Advokat gir Corona-hjelp til bedrifteradvokater i Oslo
– Arbeidsgivere varsler oppsigelser i panikk. Jeg vil oppfordre dem til å velge permittering i stedet for oppsigelse, sier arbeidsrettsadvokat Nicolas Weiss-Andersen. Les hele saken her: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/70Ggj4/advokat-advarer-arbeidsgivere-sier-opp-ansatte-i-panikk

Aftenposten: Advokat advarer: Arbeidsgivere sier opp ansatte i panikk