Nyheter


Styreansvar for sakskostnader?

Kan et styremedlem holdes personlig ansvarlig for et selskaps idømte saksomkostninger? Problemstillingen i denne artikkelen er i hvilken […]
Reisetid er arbeidstid

EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid er arbeidstid i de tilfeller der en arbeidstaker pålegges å utføre oppgaver utenfor […]


Oppsigelse under permittering

Blir du sagt opp i permitteringsperioden, regnes permitteringen som opphørt. Du har krav på lønn i oppsigelsestiden. Arbeidsgiveren […]

advokat arv

Å gjøre en ektefelle arveløs

Du kan som et klart utgangspunkt ikke gjøre dine barn (livsarvinger) arveløse, men du kan gjøre en ektefelle arveløs. […]