Nicolas Weiss-Andersen


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19

Veirett.
Adkomst til en eiendom, enten det er hus eller hytte, går ofte over annenmanns eiendom. Denne «annenmann» eller «tredjeperson» kan enten være det offentlige (stat eller kommune), naboer eller et tingsrettslig sameie. Dette innlegget tar utgangspunkt i veiretter som ligger på en tredjemanns privateide eiendom, -typisk en nabo. Hva er […]

Veirett: Hvem har rett til å bruke en vei


Overtagelse av bolig
Hvilke rettigheter har du egentlig ved overtakelse av bolig? Kjøp av en ny bolig er gjerne et av de mest kostbare valgene man foretar seg. Oftest skjer dette bare mellom en og fem ganger i løpet av livet. Det er derfor ofte mye følelser i sving når en bolig ikke […]

Dine rettigheter ved overtakelse av bolig


Bruktbilgaranti
En bruktbilgaranti er en avtale som tilbys av bilforhandlere, importører, forsikringsselskaper eller bilprodusenter for å styrke forbrukerens rettigheter. Denne garantien er ment å gi trygghet ved kjøp av bruktbil ved å sikre at du ikke trenger å bevise at feil eller mangler oppstod før kjøpet, bare at de faktisk eksisterer. […]

Hva innebærer en bruktbilgaranti?Hva er arealavvik? Arealavvik finner sted når det faktiske arealet ikke stemmer overens med det oppgitte arealet i salgsoppgaven. I tilstandsrapporten vil takstmannen normalt ha definert arealet. Avhendingslova § 3-3 omtaler arealavvik som «arealsvikt» (nynorsk). Bestemmelser definerer arealavvik som et tifelle der avviket er minst 2% og minst 1 kvadratmeter […]

Arealavvik – er din bolig mindre enn du trodde?


Forbruker kjøpte en brukt bil (Nissan Qashqai) usett fra forhandler. Forbrukeren hadde ingen grunn til å være bekymret, ettersom forhandler, som profesjonell, lovet en strøken bil, uten en ripe, nye sommerdekk, teflonbehandlet lakk etc. For å understreke bilens angivelig gode tilstand reklamerte forhandleren med at «Finere 2008-modell finner du ikke». […]

Bilforhandler løy, kjøper fikk heve kjøpet


heve bilkjøp hos forhandler. Bildet er kun ment som illustrasjon.
Daglig mottar vi henvendelser fra privatpersoner/forbrukere som ønsker å heve bilkjøp hos forhandler. Vår advokat Nicolas Weiss-Andersen er vår spesialist på området. I denne artikkelen forklarer han noe om vilkårene for å heve kjøpet av bil. Det er lettere å heve kjøpet hos en forhandler. Det er lettere å heve […]

Advokat svarer: Hvordan heve bilkjøp hos forhandler?Advokat vannpumpumpe bil.
Advokat Nicolas Weiss-Andersen representerte nylig en selger av en bruktbil i retten. I forbindelse med salget, hadde selger opplyst at bilen tidligere hadde fått skiftet vannpumpe på et merkeverksted. Dette viste seg å være en feil opplysning. Likevel ble selger frifunnet. Etter et års tid opplevde kjøper motorstans, som følge […]

Solgte bil med feil informasjon, vant i retten.


Den 1.1.2022 trådte nye regler i avhendingslova i kraft. Hva innebærer endringene for kjøper og selger av fast eiendom? I denne artikkelen omtales noen av de mer vesentlige endringene. Kjøperens rettigheter styrkes Det er primært kjøper som ivaretas bedre etter de siste endringene: Kjøpers rettigheter blir bedre, og selgers opplysningsplikt […]

Hva er nytt i avhendingslova?


En boligeier tok kontakt med oss ettersom han opplevde fuktinnsig i sokkeletasjen (kjelleren), etter å ha engasjert en entreprenør til å anlegge ny drenering. Bakgrunnen for at han skulle anlegge ny drenering var fordi han ønsket å innrede kjelleren til oppholdsrom. Arbeidet hadde kostet 170.000 kroner. Det viste seg at […]

Mangellfull drenering av entreprenørAdvokat Nicolas Weiss-Andersen har utstrakt erfaring fra saker angående drenering og overvann, og gir i det følgende en overordnet forklaring på hvordan dreneringen fungerer. Hva betyr drenering? Drenering betyr å lede bort vann eller annen væske ved hjelp av for eksempel grøfter, rør eller gjennom selve grunnen. – snl.no Hensikten […]

Drenering, overvann og korrekt fall.