Kjøp og salg av bolig


Hva er nytt i avhendingslova?

Den 1.1.2022 trådte nye regler i avhendingslova i kraft. Hva innebærer endringene for kjøper og selger av fast […]

Heving av boligkjøp

Det er svært sjelden at retten aksepterer heving av boligkjøp. Et vilkår for heving er at det foreligger […]