Hva er levetiden for drenering, tak, ytterkledning og bad?


Svaret kan ikke gis helt enkelt. Det må antas at dagens bygningsmaterialer og bygningsteknikker (stort sett) gir lenger holdbarhet enn for både 40 og 50 år siden. Likevel er det greit å notere seg at det finnes veiledninger for hva du kan forvente når du kjøper en bolig, enten ny eller brukt:

Drenering
Drenssystem med drensledninger: 20-60 år.

Tak
Yttertak – betong- og tegltakstein: 
30-60 år: «Steiner, sløyfer, lekter og undertaksbelegg fjernes. Skader på undertak repareres. Tekningen bygges opp på nytt. Det er ikke nødvendig å skifte steiner av god kvalitet så sant de kan brukes på nytt.» 

Utvendig kledning
Utskifting av utvendig trekledning: 40-60 år.

Baderom
Bad – keramiske fliser på membran, mur og betong: 
20-40 år for utskifting av fliser og membran. Andre materialvalg og oppbygning vil ha andre vedlikeholdsintervaller.

Kilde: Byggforskserien, Byggforvaltning 700.320 «Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler».

Dekkes kostnader til advokat av forsikring?

Advokatbistand vedrørende feil på boligen din vil du ofte få dekket gjennom din hus- eller innboforsikring. Normalt vil du kunne få dekket 80 % av advokatkostnader fra forsikringsselskapet, etter en egenandel (ofte 4000 kroner). Normalt har forsikringsselskapet et «tak» på 100.000 kroner (eller tvistegjenstandens verdi, dersom denne er lavere).

Våre advokater tar dialogen med ditt forsikringsselskap.

Ring advokat på telefon 99 11 11 19 dersom du har spørsmål vedrørende feil og mangler ved bolig som du har kjøpt eller solgt.

Les også:
Mangler ved kjøp og salg av bolig
Drenering
Feil og mangler ved bolig: Ekstremt viktig å reklamere raskt

Advokathjelp til:
Reklamasjon på håndverkertjenester
Fast eiendom
Nabokrangel
Entrepriserett


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19