Nicolas Weiss-Andersen


advokatfullmektig Nicolas Weiss-Andersen
Advokat

Telefon: 99 11 11 19

Kontor: Oslo og Asker

E-post: nwa@swan.no


Rettsområder:

Nicolas Weiss-Andersen arbeider mest med følgende rettsområder:

Forretningsjuss, selskapsrett, styreansvar, aksjonæravtaler, fast eiendom, arbeidsrett, avtalerett, entrepriserett, håndverkertjenester, nabokrangler


Weiss-Andersen jobber mye med gründere i Norge, og bistår i dag flere aksjeselskaper i oppstartsfasen, i forbindelse med stiftelse, organisering, strategi og drift. Han har selv over 10 års erfaring som gründer, og omfattende erfaring innen personlig ansvar for styremedlemmer og daglige ledere.

Videre har han omfattende erfaring med tvister relatert til kjøp og salg, arbeidsrett og fast eiendom, – spesielt nabotvister, eierskiftesaker, håndverkertjenester og entreprise.

Weiss-Andersen er oppnevnt medlem av advokatforeningens disiplinærutvalg.


Arbeidserfaring:

2018 – dd.          Advokat, Advokater i Oslo og SWAN advokater

2016 – 2018 Advokatfullmektig, Advokater i Oslo og SWAN advokater

2014 – 2016 Rådgiver, Norlegal Advokatfirma AS

2004 – 2015 Daglig leder, e-handel

2004 – 2005 Timeforeleser Handelshøyskolen BI, v. studiet i økonomi og IT-ledelse.


Nicolas Weiss-Andersen sin Utdannelse:

Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Bachelorstudiet i Økonomi og IT-ledelse, Handelshøyskolen BI (150 sp)


Medlemskap og verv:

Medlem av advokatforeningens disiplinærutvalg 2021 –

Ansvarlig for Eiendomsadvokater.net og Arbeidsrettsjuristene.no

Medlem i advokatforeningen.