Vannlekkasje i huset


Vannlekkasje kan oppstå ved at vann trenger inn i boligen utenfra, for eksempel der taket ikke er tett, eller det er feil ved boligens drenering. Vannlekkasje oppstår også ofte ved at det er feil på boligens rørinnstallasjoner (vann og avløp), eller der badet er feilkonstruert.

Drenering

Feil på boligens drenering kan medføre fuktskader, sopp, mugg og dårlig inneklima. Normal levetid for en boligs drenering er 20-40 år.
Se vår egen side om drenering.

Lekkasje på grunn av feil fra håndverker

Dersom det oppstår lekkasje i vannrør som følge av feil rørlegger har gjort, kan det tenkes at rørlegger vil være ansvarlig for skadene som oppstår. Det samme gjelder der annen håndverker har skadet rørsystemet. Håndverkere har ofte forsikringsselskap som vil dekke følgeskader, ved feil utført arbeid.

Feil ved membran på badet

Lekkasje i badegulv oppstår gjerne grunnet manglende membran, eller feil ved membranen. Det er verdt å merke seg at en membran kan briste, selv om den er lagt korrekt.

Det er ikke uvanlig at man benytter forskjellige håndverkere til de forskjellige arbeidene ved bygging eller renovering av baderom. Man leier kanskje inn en murer til å støpe nytt gulv, en elektriker og rørlegger til el- og rørarbeid, og til slutt en våtromssertifisert entreprenør til legging av membran og flislegging. Ved lekkasje grunnet brudd på membran, tar man det ofte for gitt at det er håndverkeren so la membranen, som har skylden. Dette er ikke alltid riktig. Det er flere ting som kan ha blitt gjort feil i forbindelse med det underliggende arbeid (støping m.v.) som kan medføre brist i membran.

Ved lekkasje, anbefales det at du først ringer ditt forsikringsselskap for å se om dette er en forsikringssak. Dersom du ikke får et klarert skaden med ditt forsikringsselskap rask, kan det lønne seg å kontakte advokat. Ring oss gjerne på tlf: 99 11 11 19

NB! Dersom lekkasjen trolig skyldes feil utført av håndverker, er et viktig å reklamere raskt. send håndverkeren en e-post eller SMS snarest.

Dersom lekkasjen antas å være gjenstand for reklamasjon etter kjøp av bolig, må du reklamere til selger så fort som overhodet mulig. Send gjerne selger en henvendelse før du kontakter advokat.