Arverett


Når man går til ansettelse av en ny arbeidstaker, ønsker arbeidsgiver gjerne å finne ut mest mulig om den personen man ønsker å ansette. Sjekk av referanser, CV, intervju mv. er naturlig, og tillatt. Men visste du at det kan være forbudt å google den ansatte? Det er enkelte, konkrete […]

Er det tillatt å google ansatte?


Dokumentavgift utgjør 2,5 % av eiendommens salgsverdi på tinglysningstidspunktet. I forbindelse med overføring av hjemmel til fast eiendom verdt for eksempel kr. 4.000.000,- så utgjør dokumentavgif alene kr. 100.000,-. Arveavgiften er som kjent fjernet, men krav om innbetaling av dokumentavgift kan komme som en overraskelse på mange. Flere arvelatere ønsker […]

Dokumentavgift og arveoppgjør advokat forklarer


advokat arv
Du kan som et klart utgangspunkt ikke gjøre dine barn (livsarvinger) arveløse, men du kan gjøre en ektefelle arveløs. Det kan være flere årsaker til at du vil gjøre en ektefelle arveløs, og enten la dine barn arve alt, eller testamentere bort den delen som ektefellen din egentlig har rett til. […]

Å gjøre en ektefelle arveløs