Arverett
advokat arv

Å gjøre en ektefelle arveløs

Du kan som et klart utgangspunkt ikke gjøre dine barn (livsarvinger) arveløse, men du kan gjøre en ektefelle arveløs. […]