Styreansvar

Nyheter og artikler om styreansvarLemping av styreansvar

Utgangspunktet er at skadelidte skal ha full erstatning, jf. Ot.prp.nr.75 (1983-1984) s. 65. Når det er flere ansvarlige […]

Styreansvar for sakskostnader?

Kan et styremedlem holdes personlig ansvarlig for et selskaps idømte saksomkostninger? Problemstillingen i denne artikkelen er i hvilken […]