DOM: Lege nektet å sette inn spiral, ble oppsagt.


En lege ble oppsagt fra sin stilling som fastlege i en norsk kommune, fordi hun nektet å innsette prevensjonsmidlet spiral hos kvinnelige pasienter som ønsket dette. Legens begrunnelse for å nekte dette var såkalte «samvittighetsgrunner», nærmere bestemt hennes kristne tro.

Av dommen fra Høyesterett fremkommer at «De ganger pasienter anmodet om innsetting av spiral, overlot hun oppgaven til en av sine kolleger uten å opplyse om sitt forbehold.»

Oppsigelsen ble primært begrunnet slik:

«Oppsigelsen er begrunnet i at du ikke vil sette inn spiral på pasienter som ønsker dette. Sauherad kommune mener det å sette inn spiral er en del av de pliktene som følger av fastlegeavtalen og at en nektelse fra din side er et brudd på avtalepliktene, jf. også helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter. Bruddet vurderes å være så alvorlig at det kvalifiserer til oppsigelse».

I dommen fra Høyesterett fremkommer at legen allerede i jobbintervjuet opplyste om sitt samvittighetsforbehold vedrørende. innsettelse av spiral.

Høyesterett konkluderte med at det var inngått en bindende muntlig avtale mellom legen og kommunen, som omfattet en aksept av hennes samvittighetsforbehold. Oppsigelsen var usaklig, og arbeidsgiver måtte dekke både legens sakskostnader og betale henne erstatning.1

Har du spørsmål vedrørende oppsigelse, kontakt advokat på telefon 99 11 11 19


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19