Arbeidsoppgaver i oppsigelsesperioden


Et stadig tilbakevennende spørsmål er hvilke arbeidsoppgaver en arbeidstaker skal ha i oppsigelsestiden. Arbeidsmiljøloven regulerer ikke dette direkte. § 15-11 gir deg rett til å kreve å stå i stillingen mens forhandlinger og eventuelt søksmål pågår. § 1-1 gir rett til meningsfylt arbeid, og § 4-3 skal blant annet sørge for at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. Dette angir en slags ramme.

Av rettspraksis finner vi heller ikke helt entydige svar.

Et utgangspunkt bør absolutt være at arbeidstakeren skal kunne fortsette i sin jobb som før, etter oppsigelse, såfremt arbeidsgiver ikke har saklig grunn for noe annet. At en selger kun kan sitte på kontoret, fordi arbeidsgiveren er redd for at selgeren skal snakke negativt om arbeidsgiver i oppsigelsesperioden, vil neppe være en saklig grunn. Vi har rettspraksis i retning av at dette ikke holder. Der arbeidstaker slutter og skal starte med noe helt annet, vil det eneste riktige formodentlig være at han får fortsette som før.

Arbeidstaker skal starte i en konkurerende virksomhet

Der arbeidstaker skal starte i et konkurrerende selskap, vil det være helt naturlig at arbeidsgiver vil skåne sin egen virksomhet, både ved å la arbeidstakeren jobbe noe avskjermet fra kollegaer, og ved at det ikke gis anledning til å oppsøke kunder i særlig grad.

Å frata en arbeidstaker alle arbeidsoppgaver, e-postkonto, firmatelefon m.v. og la vedkommende sitte på et eget lukket kontor og «se i veggen» vil ikke være akseptabelt. Dette vil kunne virke som en avstraffelse, – dessuten psykisk nedbrytende, og derav i strid med bestemmelsene som nevnt innledningsvis.

Les også:
Krav på å beholde arbeidsoppgavene mens retten vurderer saklig oppsigelse.
Oppsigelse under permittering
Rettsmekling i arbeidstvister

Kontakt advokat på tlf: 99 11 11 19 ved spørsmål om arbeidsrett.


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19