Arbeidsrett


Våre advokater har lang erfaring innen arbeidsrett.

Hva kan vi bistå arbeidsgiver med?

 • Utarbeidelse av gode arbeidskontrakt / ansettelsesavtaler.
 • Bistand før oppsigelse eller avskjed etter arbeidsmiljøloven.
 • Veiledning i forkant av nedbemanning eller omstrukturering.
 • Forhandlinger ved konflikter relatert til arbeidsforhold.
 • Bistand ved oppsigelse eller avskjed i og utenfor prøvetid.

Hva kan vi bistå arbeidstakere med?

 • Gjennomgang av arbeidskontrakter før ansettelse.
 • Advokathjelp ved fare for oppsigelse eller avskjed.
 • Forhandlinger med arbeidsgiver ved konflikt eller uenighet om arbeidsavtalens innhold.
 • advokathjelp og forhandlinger etter oppsigelse eller avskjed, spesielt i prøvetid.
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Bistand ved manglende sluttoppgjør
 • advokathjelp ved permittering.
 • Forhandling av sluttpakke.

Kontakt advokat i dag ved spørsmål om arbeidsrett eller bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Telefon: 99 11 11 19.