Arbeidskontrakt


Enhver ansettelse skal ha en arbeidskontrakt. Selv om arbeidsgiver har ansvaret for å utforme en slik avtale, er det verdt å merke seg at arbeidsavtalen er like bindende med eller uten en skriftlig kontrakt. Det er ikke lettere for arbeidsgiver å gå til oppsigelse av den ansette, fordi kontrakt mangler. Loven gir arbeidsgiver en måneds frist på å utarbeide den skriftlige avtalen.

Arbeidskontraktens innhold

En skriftlig arbeidskontrakt skal som et minimum inneholde:

 • arbeidskontrakt

  Arbeidskontrakt

  Partenes navn og fødsels / personnummer.

 • Arbeidsplassens lokasjon.
 • Beskrivelse av arbeidsoppgavene som skal utføres (evt. tittel, eks. daglig leder, elektriker m.v.).
 • Tidspunktet for oppstart i stillingen.
 • Dersom midlertidig ansettelse er aktuelt; varigheten av arbeidsforholdet.
 • Prøvetid: Dette må avtales dersom det skal kunne gjøres gjeldende. Frist for oppsigelse er her 14 dager for begge parter.
 • Retten til ferie og feriepenger.
 • Både arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrist
 • Hvilken lønn som er avtalt, og eventuelle tillegg og avtalte / obligatoriske pensjonsordninger
 • Lengden på arbeidsdagen, samt når den starter og når den slutter, eventuellt flexi-tid.
 • Pauser, og pausenes lengde.
 • Eventuell spesiell arbeidstidsordning.
 • Eventuelle tariffavtaler som reguleres arbeidsforholdet.

Våre advokater utarbeider nye, og tilpassede arbeidskontrakter jevnlig. Kontakt advokat i dag for bistand til utarbeidelse av arbeidskontrakt.