Entrepriserett


Entrepriseretten omhandler det kontraktsrettslige forholdet mellom en som vil ha et bygge- eller anleggsarbeid utført – byggherren – og den som skal utføre disse arbeidene – entreprenøren.

Våre advokater har over 30 års erfaring med bygg og entrepriserett. Vår mest erfarne advokat har ledet flere store byggeprosjekter, vært styreleder hos flere entreprenørvirksomheter og representert både byggherrer og entreprenører ved prosjektering og tvister.

Entrepriserett etter norske standardavtaler

Mens forbrukerentrepriser som håndverkertjenester og boligoppføring er vernet av lover som håndverkertjenesteloven og bustadoppføringsloven er entrepriserett mellom profesjonelle aktører normalt regulert etter norske standardavtaler som NS8405, NS8406, NS8407 og flere andre. Dette er teknisk kompliserte regelsett, som krever inngående kunnskap. Våre advokater har lang erfaring med disse standardavtalene.

Vi har knyttet til oss en rekke fagfolk med lang erfaring innen de fleste byggtekniske områder. Derved kan vi på et tidlig tidspunkt avdekke de sterke og svake sider ved en sak, for derved å begrense kostnadene ved eventuell tvist.

Kontakt advokat i dag ved spørsmål om Entrepriserett eller håndverkertjenester.