Ansettelse


Arbeidsavtale skal være skriftlig.

Viktig å huske på ved ansettelse:

  • Inngå en skriftlig arbeidskontrakt ved hver ansettelse.
  • Prøvetid kan bare gjøres gjeldende dersom den er avtalt skriftlig i forkant av ansettelse, og gjelder kun i 6 måneder.
  • Er arbeidsforholdet varig eller er midlertidig ansettelse aktuelt?

Arbeidskontrakt.

Det er et krav til skriftlig arbeidskontrakt ved alle typer ansettelser, og det er arbeidsgiver som har ansvaret for å utforme slik kontrakt innen en måned etter oppstart.
Likevel er det verdt å merke seg at en ansettelsesavtale er like bindende selv om den bare er inngått muntlig. Partenes adferd, altså at arbeidstaker har møtt på jobb, og at arbeidsgiver har utbetalt lønn, vil tjene som bevis for at en arbeidsavtale er inngått.

En god arbeidsavtale er viktig for begge parter. Kontakt advokat for spørsmål knyttet til arbeidsavtaler.

Se vår side om arbeidsrett

Slå opp i arbeidsmiljøloven – oppdatert til enhver tid.