Nyheter


Arbeidsoppgaver i oppsigelsesperioden

Et stadig tilbakevennende spørsmål er hvilke arbeidsoppgaver en arbeidstaker skal ha i oppsigelsestiden. Arbeidsmiljøloven regulerer ikke dette direkte. […]

Drøftelsesmøte

Viktigheten av drøftelsesmøte

I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1 skal det avholdes drøftelsesmøte før man går til oppsigelse eller avskjed av […]