Nyheter


advokat aksjonæravtaøe
Det er ikke uten videre forbudt å eie aksjer i et selskap, og jobbe hos en konkurrent, eller omvendt. Tenk deg at du hadde arvet noen Telenor-aksjer, så ville du være forhindret i å ta jobb i Telia bare på grunn av dette. Men dersom en aksjonær i et mindre […]

Konkurranseforbud i aksjonæravtaler


Når man går til ansettelse av en ny arbeidstaker, ønsker arbeidsgiver gjerne å finne ut mest mulig om den personen man ønsker å ansette. Sjekk av referanser, CV, intervju mv. er naturlig, og tillatt. Men visste du at det kan være forbudt å google den ansatte? Det er enkelte, konkrete […]

Er det tillatt å google ansatte?


En mann kjøpte drømmebilen; en eldre Mercedes-Benz, E-klasse. I annonsen stod det at bilen ikke hadde synlig rust, at den var tilnærmet strøken, og nylakkert få år tidligere. Kjøper, som etter det opplyste hadde god greie på bil, skulle gjennomgå bilen grundig etter overtakelse, og si ifra til selger dersom […]

Kjøpte rusten bil, fikk ingen erstatning.advokat tilkallingsvakt
Ikke sjelden ser vi at arbeidstakere er ansatt som tilkallingsvakt. De jobber gjerne i realiteten en rimelig høy stillingsprosent, og ansettelsen er langvarig. Dette er som oftest sett på som en omgåelse av gjeldende regler, og er ikke tillatt. Ikke forbud mot tilkallingsvakter. For mange bedrifter er det helt vanlig […]

Hva innebærer det å være tilkallingsvakt?


Et stadig tilbakevennende spørsmål er hvilke arbeidsoppgaver en arbeidstaker skal ha i oppsigelsestiden. Arbeidsmiljøloven regulerer ikke dette direkte. § 15-11 gir deg rett til å kreve å stå i stillingen mens forhandlinger og eventuelt søksmål pågår. § 1-1 gir rett til meningsfylt arbeid, og § 4-3 skal blant annet sørge […]

Arbeidsoppgaver i oppsigelsesperioden


Mange arbeidstakere som har blitt oppsagt eller avskjediget, lurer på om de kan ha krav på erstatning. Spørsmålet reguleres i all hovedsak av reglene i arbeidsmiljøloven. Det er flere sammenhenger hvor erstatning fra arbeidsgiver kan være aktuelt. Denne artikkelen fokuserer på erstatning som et resultat av oppsigelse eller avskjed. Advokat […]

Erstatning ved usaklig oppsigelseKanskje er ikke huset eller leiligheten som du har kjøpt slik du forventet? Forhåpentligvis føler du ikke at du har kjøpt katta i sekken. Våre advokater bistår deg uansett. Du finner en del generell informasjon på disse nettsidene, og er ellers velkommen til å kontakte oss. Har boligen en feil […]

Advokat i forbindelse med boligkjøp?


Drøftelsesmøte
I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1 skal det avholdes drøftelsesmøte før man går til oppsigelse eller avskjed av en ansatt. Dette gjelder både dersom oppsigelsen begrunnes i arbeidsgivers forhold (for eksempel nedbemanninger), eller forhold ved arbeidstakeren (personlige egenskaper, oppførsel eller annet). I lovens tekst er det et krav at drøftelsesmøte […]

Viktigheten av drøftelsesmøte


Svaret kan ikke gis helt enkelt. Det må antas at dagens bygningsmaterialer og bygningsteknikker (stort sett) gir lenger holdbarhet enn for både 40 og 50 år siden. Likevel er det greit å notere seg at det finnes veiledninger for hva du kan forvente når du kjøper en bolig, enten ny […]

Hva er levetiden for drenering, tak, ytterkledning og bad?Så mye som hvert fjerde boligsalg ender med konflikt mellom kjøper og selger. Veldig mange «gode» saker fører ikke frem, grunnet forsinket reklamasjon. Du har ofte god tid på å reise sak dersom du ikke blir enig, men du må melde fra umiddelbart etter å ha oppdaget en mangel. Av […]

Feil ved bolig: Ekstremt viktig å reklamere raskt