Hvordan unngå nabotvister

Å trimme hekken er ofte godt for både hekken og naboforholdet.

Det er ofte enklere å unngå nabotvister enn å løse dem. Av denne grunn gir advokat Nicolas Weiss-Andersen her noen tips til hvordan du kan unngå nabokrangler:

Jeg tar utgangspunkt i naboforhold der partene bor i enebolig, rekkehus eller eier hytte, ettersom det gjerne er her det krangles mest. Årsaken til dette er at man gjerne har tilstøtende hage/uteområder/grenser eller fellesareal.

Ha en god tone fra dag 1.

Den aller beste måten å unngå en nabokrangel er jo å være venner med naboen. Vennskap kan så klart også ryke, men jeg tenker her primært på et ordinært godt nabovennskap. Dersom du flytter til et nytt område, kan du med fordel invitere de nærmeste naboene over på en kopp kaffe, eller i det minste hilse på naboen, og slå an en prat. Jo raskere du inntar en vennlig og åpen tone med naboen, jo mindre er sannsynligheten for at hun eller han danner seg et feilaktig bilde av deg.

Foreslå løsninger før det oppstår problemer.

Dersom du har en busk, et tre eller en hekk som kanskje skygger for solen eller utsikten til naboen, så kom ham i forkjøpet. Noen vegrer seg for å ta opp dette med naboen sin. Jo lenger naboen venter med å ta opp et problem med deg, jo mer irritert har hun kanskje blitt. Ved å tilby deg å hugge et tre før naboen har bedt om det, så viser du at du bryr deg om naboen. Det settes normalt pris på. Dersom du selv er på «tilbyderen», vil du trolig også få forståelse fra naboen dersom du forklarer at et annet tre eller busk er viktig for deg å beholde. Husk at trær og busker ikke skal være til unødvendig skade eller ulempe for naboen din, jf. grannelova § 2

Kreve noe, eller løse det med naboen?

De fleste naboer jeg har truffet i mine mange nabotvister liker ikke å bli avkrevet noe fra naboen sin. Et brev i posten med krav om trimming av høy hekk, eller et muntlig krav over gjerdet om hugging av trær faller ofte ikke i god jord.

Å felle et tre kan ofte oppleves som en omfattende jobb, eller kostbar affære. Dette kan ofte prege naboens respons dersom man ønsker noe utført. Det kan gjerne hjelpe å tilby naboen å gjøre jobben sammen med ham, eller at man betaler for trefellingen selv. Dette kan være en rimeligere løsning enn nabokrangel og kostnader til advokat.

Involver naboen i dine valg.

Ofte er det lurt å involvere naboen i valg du skal foreta deg. -I alle fall dersom du har en god tone med ham fra før.

Skal du oppføre en flaggstang, så kan det være en fordel å avklare plasseringen med berørte naboer først. Noen vil irritere seg over å få en flaggstang i utsikten, mens andre vil sette pris på det samme. Dersom du har to alternative plasseringer, og spør naboen hvilke av disse alternativene han foretrekker, så vil han ofte føle seg inkludert i prosessen. Naboer som føler seg inkludert i slike prosesser, er etter min erfaring mer positive til det tiltak man er i ferd med å iverksette.

Det skal nevnes at det skal mye til å få medhold i en domstol for at en flaggstang skal fjernes, men jeg snakker her om hvordan man kan bevare et godt naboskap for å unngå en nabokrangel

Tujahekker gir ofte tette vintergrønne hekker, men tujaer er både elsket og hatet. I utgangspunktet har du krav på å oppføre et gjerde eller en hekk på grensen mellom deg og naboen. Såfremt hekkens plassering og høyde er innenfor det naboen må tåle, kan han som oftest ikke gjøre noe. Men om naboen din hater hekke din, vil han antagelig også irritere seg over andre forhold på din side av hekken. En barlindhekk er dyrere enn en tujahekk, men kanskje er det verdt det? Kanskje naboen også ønsker en hekk og vil spleise på kostnaden med deg? Regler om hekk i nabogrensen regnes som et gjerde og reguleres av grannegjerdelova.

Les også: Hva er lovlig høyde på en hekk

Dekkes kostnader til advokat av forsikring?

Advokatbistand vedrørende tvist med nabo vil normalt dekkes gjennom din hus- eller innboforsikring. Normalt vil du kunne få dekket 80 % av advokatkostnader fra forsikringsselskapet, etter en egenandel (ofte 4.000 kroner). Normalt har forsikringsselskapet et «tak» på 100.000 kroner (eller tvistegjenstandens verdi, dersom denne er lavere).

Våre advokater tar dialogen med ditt forsikringsselskap.

Kontakt advokat på telefon 99 11 11 19 dersom du har spørsmål vedrørende feil og mangler ved bolig som du har kjøpt eller solgt.


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19