Er det tillatt å google ansatte?


Når man går til ansettelse av en ny arbeidstaker, ønsker arbeidsgiver gjerne å finne ut mest mulig om den personen man ønsker å ansette. Sjekk av referanser, CV, intervju mv. er naturlig, og tillatt. Men visste du at det kan være forbudt å google den ansatte?

Det er enkelte, konkrete tilfeller der en arbeidsgiver virkelig kan være fristet til å finne ut mer om den ansatte. Er vedkommende politisk engasjert i et parti som arbeidsgiver ikke identifiserer seg med? Er vedkommende medlem av en «kranglete» arbeidstakerorganisasjon (fagforening), eller kanskje til og med gravid?

Alle disse spørsmål er det forbudt å spørre om i jobbintervju, eller ved sjekk av referanser. Men visste du at det også er forbudt å søke om dette på Internett, eksempelvis ved å «google»?

Forbudet mot å google informasjon om politisk standpunkt eller medlemskap av arbeidstakerorganisasjon fremkommer av arbeidsmiljøloven § 13-4 (1):

Arbeidsgiver må ikke i utlysing etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi opplysninger om hvordan de stiller seg til politiske spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte.

Setningen «Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte» forbyr altså innhenting av slik informasjon, generelt. Dette omfatter googling.

Forbudet mot å innhente opplysninger om graviditet, planlagt adopsjon, ønske om å få barn snart mv. fremkommer av likestillingsloven § 30:

Arbeidsgivere må ikke i ansettelsesprosessen, herunder under intervju eller på annen måte, innhente opplysninger om en søkers

a) graviditet, adopsjon eller planer om å få barn

Arbeidsgiver skal derfor være varsom med å søke opp informasjon om den potensielle arbeidstaker på Internett. En gjennomgang av vedkommendes LinkedIn-profil vil kanskje gi tilstrekkelig informasjon?


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19