Kjøpte rusten bil, fikk ingen erstatning.


En mann kjøpte drømmebilen; en eldre Mercedes-Benz, E-klasse. I annonsen stod det at bilen ikke hadde synlig rust, at den var tilnærmet strøken, og nylakkert få år tidligere.

Kjøper, som etter det opplyste hadde god greie på bil, skulle gjennomgå bilen grundig etter overtakelse, og si ifra til selger dersom han oppdaget skjulte feil på bilen.

Vel et år etterpå meldte kjøper ifra til selger om at han nå hadde oppdaget at bilen hadde store, skjulte rustskader. Rustskader av dette omfanget har jobbet over tid, og var klart til stede ved salget. Det er på det rene at selger ikke hadde kjennskap til rusten.

Reklamere i tide

Av kjøpsloven § 32 fremkommer at:

Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder

Kjøper, som hadde god greie på bil, og skulle undersøke denne nærmere, burde i det minste oppdaget mangelen straks etter å ha kjøpt den. Han kunne ikke anses å ha reklamert i tide, eller «innen rimelig tid» etter at han oppdaget eller «burde ha oppdaget» rustskaden.

I et slikt tilfelle kan man ha kjøpt katta i sekken, uten kunne få prisavslag, heving eller erstatning.

Både selger og kjøper var her privatpersoner. Derfor kom kjøpsloven og ikke forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

Har du spørsmål vedrørende kjøp og salg av bil, benytt vårt kontaktskjema, eller ring:

99 11 11 19

Les også:
Hva kan du kreve når du reklamerer på bilen din?


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19