Konkurranseforbud i aksjonæravtaler

advokat aksjonæravtaøe

Det er ikke uten videre forbudt å eie aksjer i et selskap, og jobbe hos en konkurrent, eller omvendt. Tenk deg at du hadde arvet noen Telenor-aksjer, så ville du være forhindret i å ta jobb i Telia bare på grunn av dette.

Men dersom en aksjonær i et mindre selskap skulle begynne å jobbe hos en konkurrent, vil de øvrige aksjonærene straks kunne bli redd for at vedkommende gir fra seg sensitiv informasjon, eller foretar andre illojale handlinger.

Av denne grunn anbefales det ofte at man regulerer slikt i en aksjonæravtale.

En enkel konkurranseklausul kan for eksempel se slik ut:

«Hver av Partene i aksjonæravtalen forplikter seg til ikke å, og skal sørge for at deres Nærstående hverken skal, delta, drive, bistå, verken som eier, ansatt, styremedlem, rådgiver eller på noen annen måte involvere seg, direkte eller indirekte, i noen form for virksomhet som konkurrerer med Selskapet. Dette gjelder så lenge Parten eller en av hans nærstående eier aksjer i Selskapet og en periode på 6 måneder deretter.»

Les mer om:

Selskapsrett
Styreansvar
Forretningsjus


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19