Solgte bil med feil informasjon, vant i retten.

Advokat vannpumpumpe bil.

Advokat Nicolas Weiss-Andersen representerte nylig en selger av en bruktbil i retten. I forbindelse med salget, hadde selger opplyst at bilen tidligere hadde fått skiftet vannpumpe på et merkeverksted. Dette viste seg å være en feil opplysning. Likevel ble selger frifunnet.

Etter et års tid opplevde kjøper motorstans, som følge av ødelagt toppakning. Et merkeverksted uttalte at dette kunne være forårsaket av defekt vannpumpe. Antatte reparasjonskostnader (prisoverslag) lå tett opp mot kjøpesummen av bilen. Kjøper krevet prisavslag og erstatning, men fikk ikke medhold i retten.

Kjøper anførte at kjøpsloven § 19 (a) måtte komme til anvendelse. Bestemmelsen lyder slik:

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Informasjonen om at vannpumpen var skiftet på et merkeverksted var feil, men selger fremla dokumentasjon på at vannpumpen var kjøpt inn til den aktuelle bilen omlag to år før bilen var solgt. Vannpumpen var skiftet privat.

Retten vurderte det slik at bilen ikke kunne hatt defekt vannpumpe ved overtagelsen, i og med at bilen var kjørbar i over et år etter salget. Retten vurderte også at informasjonen om at vannpumpen var skiftet på merkeverksted ikke hadde hatt betydning for salget. Det var dessuten ikke bevist at mangelen hadde oppstått som følge av feil ved vannpumpen. Retten la vekt på at det var tale om en 12 år gammel bil på kjøpstidspunktet, og at den hadde gått ca 150.000 kilometer. Retten la også til grunn at kjøper hadde kjørt bilen i om lag ett år før mangelen oppstod. Av den grunn var det ikke grunn til å anta at det forelå noen mangel som selger kunne kjenne til ved salget.

Lovvalg.
I denne saken kom Kjøpsloven til anvendelse og ikke Forbrukerkjøpsloven, selv om kjøper var forbruker. Årsaken til dette er at både kjøper og selger var privatpersoner (forbrukere). Forbrukerkjøpsloven kommer kun til anvendelse der kjøper er forbruker og selger er profesjonell. Det stilles generelt strengere krav til en selger som er profesjonell (Her typisk en bilforhandler), enn der selger er privatperson. Dette gjenspeiles også ofte i prisen.

Fikk dekket advokatkostnader på forsikringen
Selger fikk dekket bistand til advokat via den forsikringen som han hadde på bilen da han solgte den. Han betalte selv kun egenandel. Det at bilforsikringen var sagt opp for godt over et år siden (i forbindelse med salget), hadde ikke betydning. I denne saken hadde selger hatt forsikring i Tryg, men vilkårene er som regel de samme fra selskap til selskap.

Dersom du lurer på om du har en god sak i forbindelse med kjøp/salg av bil, kontakt advokat på: 99 11 11 19.


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19