Advokat i forbindelse med boligkjøp?


Kanskje er ikke huset eller leiligheten som du har kjøpt slik du forventet? Forhåpentligvis føler du ikke at du har kjøpt katta i sekken. Våre advokater bistår deg uansett. Du finner en del generell informasjon på disse nettsidene, og er ellers velkommen til å kontakte oss.

Har boligen en feil eller mangel?

Lekkasje fra tak eller på badet, skjeggkre, muggsopp, arealavvik er blant de vanligste årsakene til at våre klienter tar kontakt med advokat etter boligkjøp.

Men hva ligger i «feil» eller «mangel»?

Feil eller mangel innebærer typisk ett eller flere negative avvik fra kjøpers berettigede forventning om boligens tilstand. Hva du var berettiget til å forvente om boligens tilstand ved kjøpet beror på en tolkning av den avtale som er inngått; kontrakten, takstrapport, annonsen m.v. og boligens egenskaper generelt. Normalt vil du kunne forvente mindre av en gammel sliten bolig enn av en relativt ny og fresh bolig.

Når bør du reklamere?

Les mer på vår egen side om Feil og mangler ved kjøp eller salg av bolig.

Er det dyrt å gå til advokat?

Å benytte advokat kan være relativt kostbart, men en bolig eller innboforsikring vil ofte dekke inntil 100.000 kroner i nødvendige advokatkostnader. Med mindre saken havner i retten, vil normalt din kostnad begrenses til en egenandel på 4000 kroner og 20 % av øvrige kostnader.

Trenger jeg en takstmann?

Svært ofte er det behov for en takstmann til å vurdere skadeomfanget og eventuell kostnad ved utbedring. Kostnaden til takstmann vil som oftest være dekket under samme forsikring som advokatbistanden. Vi har kontakt med en rekke takstmenn som har kompetanse innenfor forskjellige områder. Det er viktig å benytte rett takstmann avhengig av sakstype. Den takstmannen som er tømrermester i utgangspunktet er ikke nødvendigvis rett person til å vurdere forhold ved kjellermur eller feil på drenering.

Kontakt oss på telefon 99 11 11 19 ved spørsmål.


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19