Fast eiendom

Nyheter og artikler om fast eiendom, naboforhold m.v.


Det kan oppstå store ulemper med en høy hekk på naboens eiendom. En klassisk problemstilling er nabokrangler på grunn av at en nabo mister utsikt, får mindre dagslys inn i huset eller sitter igjen med en «sjaktfølelse», eller rett og slett har inntrykk av å ha en stor, grønn «vegg» […]

Hva er lovlig høyde på en hekk?


Fra 2020 er det forbudt å fyre med olje. Det er viktig for huseiere å vite at de selv har ansvar for skade fra oljetank – Bruk et godkjent firma, få gravd opp den gamle oljetanken, og få den vekk. Den utgjør en miljøbombe når den blir liggende i hagen, […]

Ansvar for skade fra oljetank


Høyesterett har tatt stilling til hvordan erstatning skal beregnes i saker der det foreligger en mangel ved en leilighet. En leilighet ble solgt, og markedsført med at to tilhørende hybler genererte gode leieinntekter. Det viste seg senere at leilighetene ikke var godkjent for varig opphold, og var derfor ikke lovlig […]

Dom om erstatning ved kjøp av leilighet med to hybler ...Som et klart utgangspunkt kan du gjøre hva du selv vil på din egen fast eiendom, uten at naboene dine kan legge seg opp i dette. Men det finnes en del begrensninger. Begrensninger etter plan og bygningsloven. Plan og bygningsloven setter en rekke begrensninger for hva du har lov til […]

Fritt frem på egen tomt?


Vi ser en del tilfeller av at tomteeiere får trærne sine hugget av naboer mens de selv er på ferie. Dette er ofte et resultat av en langvarig strid over et eller flere trær som reduserer ens egen utsikt eller kveldssol. Eskalert nabokrangel Å hugge naboens trær kan virke som en rask og […]

Å hugge trær på naboens tomt.


Høyesterett avsa den 9. mars 2017 en dom om erstatning ved kjøp av leilighet, der tilhørende hybler ikke kunne leies ut. Etter salg av en leilighet viste det seg at de to tilhørende hybler ikke var godkjent for varig opphold, og derfor ikke kunne leies ut. Det var fremhevet i […]

Erstatning ved kjøp av leilighet