Fast eiendom

Nyheter og artikler om fast eiendom, naboforhold m.v.


Som et klart utgangspunkt kan du gjøre hva du selv vil på din egen fast eiendom, uten at naboene dine kan legge seg opp i dette. Men det finnes en del begrensninger. Begrensninger etter plan og bygningsloven. Plan og bygningsloven setter en rekke begrensninger for hva du har lov til […]

Fritt frem på egen tomt?


Vi ser en del tilfeller av at tomteeiere får trærne sine hugget av naboer mens de selv er på ferie. Dette er ofte et resultat av en langvarig strid over et eller flere trær som reduserer ens egen utsikt eller kveldssol. Eskalert nabokrangel Å hugge naboens trær kan virke som en rask og […]

Å hugge trær på naboens tomt.


Høyesterett avsa den 9. mars 2017 en dom om erstatning ved kjøp av leilighet, der tilhørende hybler ikke kunne leies ut. Etter salg av en leilighet viste det seg at de to tilhørende hybler ikke var godkjent for varig opphold, og derfor ikke kunne leies ut. Det var fremhevet i […]

Erstatning ved kjøp av leilighet