Forretningsjuss


Våre advokater har over 35 års erfaring innen forretningsjuss, Enten det dreier seg om Transaksjoner, selskapsrett, avtalerett eller styreansvar.

Våre advoakter representerer mange års akkumulert erfaring med håndtering av forskjellige forretningsjuridiske problemstillinger. Flere av våre advokater har omfattende erfaring fra styrearbeid og har derved opparbeidet grundig kompetanse for å kunne bistå ved forhandlinger, og ved tvisteløsninger.

Vi legger betydelig vekt på å holde tvister utenfor domstolene, idet begge parter som regel vil være tjent med dette.

Våre advokater har spesielt inngående kompetanse hva gjelder styreansvar.

Kontakt advokat i dag dersom du trenger bistand i forbindelse med problemstillinger relatert til forretningsjuss.