Advokat selskapsrett


advokat selskapsrettVåre advokater bistår deg i forbindelse med problemstillinger knyttet til selskapsrett.

Vi kan blant annet bistå deg med følgene:

Selskapsetablering

Våre advokater bistår i forbindelse med selskapsetablering. I tillegg til å bistå med registrering av selve selskapet, yter vi relevant rådgivning i forbindelse med oppstart og drift.

Rådgivning i forbindelse med oppstart og drift

Våre advokater har vært involvert i oppstart og drift av en rekke selskaper, og har innehatt flere styreverv i alt fra e-handelsvirksomheter til eiendomsmeglervirksomheter og større entreprenørvirksomheter.

Aksjonæravtale

Vi bistår med grundig funderte aksjonæravtaler. De fleste selskap er ment å eksistere i lang tid. Dersom man er flere medeiere i et selskap bør en slik avtale ta høyde for uenigheter og potensielle konflikter mellom aksjonærene i fremtiden.

Transaksjoner – kjøp og salg av aksjeselskap (eller virksomhet)

Våre advokater har inngående erfaring med kjøp og salg av selskaper. Bare i 2016 og 2017 har vi bistått i forbindelse med forhandlinger om kjøp/salg av selskaper med med verdi (salgssum) på mellom 8 og 85 millioner kroner.

Fisjon og fusjon

Vi har inngående erfaring med fisjon og fusjon. Det er verdt å merke seg at fisjoner og fusjoner kan få en rekke skatterettslige konsekvenser. Vi samarbeider tett med svært dyktige skattejurister, som bistår i forbindelse med skatteplanlegging.

Styreansvar (erstatningskrav mot styrets medlemmer)

To av våre advokater har svært god kompetanse og erfaring i forbindelse med styrsansvaresaker. Dette er et erstatningsansvar som tidligere har vært svært lite påberopt. Vi har sett en stor endring i de senere årene, spesielt etter finanskrisen. Dette antas å ha sammenheng med at stadig flere blir kjent med muligheten for holde et styremedlem personlig ansvarlig for feil (uaktsomhet) i forbindelse med utførelsen av sitt styreverv.

Styreansvaret reguleres i all hovedsak av aksjeloven § 17-1
Les mer om styreansvar

Kontakt advokat i dag ved spørsmål om selskapsrett.

Les mer om selskapets organer, og styrets ansvar