Diverse


Blir du sagt opp i permitteringsperioden, regnes permitteringen som opphørt. Du har krav på lønn i oppsigelsestiden. Arbeidsgiveren kan ikke fri seg fra lønnsplikten ved å permittere i oppsigelsesperioden. Sier du selv opp i permitteringsperioden, vil du vanligvis ikke ha rett til lønn i oppsigelsestiden hvis ikke det motsatte går […]

Oppsigelse under permittering


Hva skal du gjøre dersom du er utsatt for ID-tyveri?
Har du mistanke om at du er blitt utsatt for ID-tyveri? Da gjelder det å handle svært raskt for å begrense skaden. Dersom noen først har benyttet din ID til å tappe dine konti, handle i ditt navn eller liknende, vil du trolig se at omfanget vil vokse raskt. Den som […]

Hva gjør jeg om jeg blir utsatt for ID-Tyveri?


Har du lurt på hvor lenge du mister førerkortet, dersom årsaken er fartsoverskridelse? Dette reguleres av Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. § 2-2: 1. Fartsgrense 30 km/t: Fart: Tap av førerett: 56–65 ……………………………………………. 3–7 md. 65–70 ……………………………………………. 7–9 md. 70–75 ……………………………………………. 9–12 md. 75–80 ……………………………………………. […]

Hvor lenge mister du førerkortet?Hva skal du gjøre dersom du er utsatt for ID-tyveri?
ID-tyveri er blitt et stort samfunnsproblem de senere år. Vi ser tendenser til at stadig flere har personnummer som havner i feil hender, og at privatpersoner blir svindlet for hundretusener, og noen ganger millionbeløp. ID-tyveri innebærer at en person får tilgang til personlige opplysninger om en annen person, og uten […]

Unngå ID-tyveri og annen svindel


Såkalt Grønt kort er et internasjonalt forsikringsbevis som gjelder for tre måneder av gangen. Det viser at du har ansvarsforsikring på bilen din. (Foto: If)
Skal du på bilferie i sommer? Det kan være krav til å medbringe et trafikkforsikrignsbevis, også omtalt som «Grønt kort» – Det viser seg at de fleste skadesituasjoner lettere løser seg når du kan framvise Grønt kort. Vi vet om flere norske sjåfører som har fått bøter fordi de ikke kan […]

Dette beviset bør du ha i hanskerommet


Årsavgiften blir erstattet med en trafikkforsikringsavgift.
Fra 1. januar 2018 starter en ny ordning for alle bileiere. Da vil årsavgiften bli erstattet med en ny trafikkforsikringsavgift. Denne gjelder for alle kjøretøy under 7 500 kg. Så lenge bilen har skilter og er registrert, må denne avgiften betales. En av fordelene er at du kan spre betalingen […]

Trafikkforsikringsavgift erstatter årsavgiftenI dag den 30. mai 2017 slippes de nye 100-lappene og 200-lappene på markedet. Utrullingen skjer ved at bankene nå kan hente nye sedler i Norges bank, og starte utlevering til sine kunder. I løpet av få dager vil trolig alle 100- og 200-lapper som forlater norske banker være av […]

Nye sedler i omløp


Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter. Dette er et resultat av at vannscooterforskriften fra 2013 ble opphevet den 18. mai 2017. Av Klima- og miljødepartementets høringsbrev heter det at: «En oppheving av forskriften vil innebære at det ikke lenger finnes en nasjonalt fastsatt særregulering for bruk […]

Vannscooterforbudet er opphevet


Tiden for å bytte til sommerdekk har kommet! Fra og med 2. påskedag er det forbudt å kjøre med piggdekk, med mindre kjøreforholdene gjør det nødvendig å fortsatt benytte vinterdekk. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder piggdekkforbudet fra og med 1. mai. Det gjelder ikke samme regler for piggfrie dekk, […]

Tips og regler ved bytte til sommerdekk