Diverse


Nesten daglig motter vi spørsmål knyttet til utbetaling av feriepenger i forbindelse med at arbeidstaker slutter i sin stilling. Det er som regel arbeidstakere som tar kontakt med oss vedr. denne problemstillingen. Utbetaling av feriepenger skal skje når arbeidstaker slutter. Den klare hovedregel er at arbeidstaker skal motta sluttoppgjør den […]

Utbetaling av feriepenger ved opphør av arbeidsforhold


EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid er arbeidstid i de tilfeller der en arbeidstaker pålegges å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted. Dette fremkommer av den rådgivende uttalelse som EFTA-domstolen har gitt på spørsmål forelagt av Høyesterett; blant annet om hvorvidt reisetid er arbeidstid. Saken: Reisetid er arbeidstid En […]

Reisetid er arbeidstid


Blir du sagt opp i permitteringsperioden, regnes permitteringen som opphørt. Du har krav på lønn i oppsigelsestiden. Arbeidsgiveren kan ikke fri seg fra lønnsplikten ved å permittere i oppsigelsesperioden. Sier du selv opp i permitteringsperioden, vil du vanligvis ikke ha rett til lønn i oppsigelsestiden hvis ikke det motsatte går […]

Oppsigelse under permitteringHva skal du gjøre dersom du er utsatt for ID-tyveri?
Har du mistanke om at du er blitt utsatt for ID-tyveri? Da gjelder det å handle svært raskt for å begrense skaden. Dersom noen først har benyttet din ID til å tappe dine konti, handle i ditt navn eller liknende, vil du trolig se at omfanget vil vokse raskt. Den som […]

Hva gjør jeg om jeg blir utsatt for ID-Tyveri?


Har du lurt på hvor lenge du mister førerkortet, dersom årsaken er fartsoverskridelse? Dette reguleres av Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. § 2-2: 1. Fartsgrense 30 km/t: Fart: Tap av førerett: 56–65 ……………………………………………. 3–7 md. 65–70 ……………………………………………. 7–9 md. 70–75 ……………………………………………. 9–12 md. 75–80 ……………………………………………. […]

Hvor lenge mister du førerkortet?


Hva skal du gjøre dersom du er utsatt for ID-tyveri?
ID-tyveri er blitt et stort samfunnsproblem de senere år. Vi ser tendenser til at stadig flere har personnummer som havner i feil hender, og at privatpersoner blir svindlet for hundretusener, og noen ganger millionbeløp. ID-tyveri innebærer at en person får tilgang til personlige opplysninger om en annen person, og uten […]

Unngå ID-tyveri og annen svindelSåkalt Grønt kort er et internasjonalt forsikringsbevis som gjelder for tre måneder av gangen. Det viser at du har ansvarsforsikring på bilen din. (Foto: If)
Skal du på bilferie i sommer? Det kan være krav til å medbringe et trafikkforsikrignsbevis, også omtalt som «Grønt kort» – Det viser seg at de fleste skadesituasjoner lettere løser seg når du kan framvise Grønt kort. Vi vet om flere norske sjåfører som har fått bøter fordi de ikke kan […]

Dette beviset bør du ha i hanskerommet


Årsavgiften blir erstattet med en trafikkforsikringsavgift.
Fra 1. januar 2018 starter en ny ordning for alle bileiere. Da vil årsavgiften bli erstattet med en ny trafikkforsikringsavgift. Denne gjelder for alle kjøretøy under 7 500 kg. Så lenge bilen har skilter og er registrert, må denne avgiften betales. En av fordelene er at du kan spre betalingen […]

Trafikkforsikringsavgift erstatter årsavgiften


I dag den 30. mai 2017 slippes de nye 100-lappene og 200-lappene på markedet. Utrullingen skjer ved at bankene nå kan hente nye sedler i Norges bank, og starte utlevering til sine kunder. I løpet av få dager vil trolig alle 100- og 200-lapper som forlater norske banker være av […]

Nye sedler i omløpVannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter. Dette er et resultat av at vannscooterforskriften fra 2013 ble opphevet den 18. mai 2017. Av Klima- og miljødepartementets høringsbrev heter det at: «En oppheving av forskriften vil innebære at det ikke lenger finnes en nasjonalt fastsatt særregulering for bruk […]

Vannscooterforbudet er opphevet