Ansvar for skade fra oljetank


Huseier kan gis ansvar for skade fra oljetank

Huseier kan gis ansvar for skade fra oljetank

Fra 2020 er det forbudt å fyre med olje.

Det er viktig for huseiere å vite at de selv har ansvar for skade fra oljetank

– Bruk et godkjent firma, få gravd opp den gamle oljetanken, og få den vekk. Den utgjør en miljøbombe når den blir liggende i hagen, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i forsikringsselskapet If.

Enova gir tilskudd til huseiere til både rensing og fjerning av oljetank, og dette tilskuddet er nå økt i en periode til og med 2018 under visse vilkår.

-Oljefyring har i mange år stått sterkt i Norge som fyringskilde, både i private boliger og boligsameier. Huseiere har vært flinke til å finne alternative fyringsformer til oljefyring. Men fortsatt har mange huseiere gamle, frakoblede oljetanker i kjeller og hage, som de selv er ansvarlig for å fjerne, sier Vennesland.

-Oljetankene kan skape hodebry, selv om de er frakoplet oljefyren. Levetiden på en oljetank i stål er i dag omtrent 30 år. Etter den tid er risikoen høy for at det kan ruste hull i tanken eller i tilførselsledningene, og for at oljerester kan renne ut, sier hun.

Kommuner kartlegger oljetanker

Mange kommuner har fokus på både registrering og fjerning av gamle, frakoblede oljetanker. – Det er positivt med tanke på risikoen for forurensingsskader på miljøet, som ikke vil være dekket av husforsikringen til den enkelte, mener Vennesland.

Noen skader på oljetanker er dekket av husforsikringen, mens andre er den enkelte huseier ansvarlig for, ifølge If. En vanlig bygningsforsikring vil dekke bruddskader som inntreffer på en utvendig oljetank som er i bruk, på lik linje med vann- og avløpsledninger. Men det gjøres fradrag for hvert år tanken er eldre enn 20 år.

Frakoblede oljetanker og skader disse forårsaker, vil imidlertid ikke være omfattet av bygningsforsikringen. – Vi anbefaler huseiere å bruke et godkjent firma på tømming og rengjøring av tanker, og få et bevis på at tanken er riktig rengjort, råder Kjetil Sømoen, takstmann i If.

50-60 oljetankskader i året

-Oljelekkasjesaker mottar vi med jevne mellomrom, og de har en ting til felles at sakene kan bli kostbare. Skader på hageanlegg er mest vanlig, men vi har også oljelekkasje som ligger under sålen på huset, som gjør at folk ikke kan bo der på grunn av lukt, sier Kjetil Sømoen.

Oljetankskader kan forårsake store bygningsskader, som vil være dekket av bygningsforsikringen.

– Det forekommer brudd på tilførselsledninger til oljetanken, og da siger fyringsolje ut på tomten. Da må infisert jord graves vekk, og behandles som spesialavfall. Det kan ta mange måneder å sanere tomten forsvarlig, selv om det avhenger av grunnforholdene der forurensingen har oppstått. Disse skadene koster gjerne 100.000 – 200.000 kr og oppover å utbedre, sier Sømoen.

Det er heldigvis mer sjeldent at det siver olje fra oljetanken i grunnen under huset, men hvis det gjør det, er det svært ofte omfattende skader fordi såle/betonggulv må åpnes opp. Dette er skader som raskt nærmer seg opp mot millionen å utbedre, sier Kjetil Sømoen i If.

———

Fakta om oljetanker:

  • Ansvar for skade fra oljetank kan ramme huseier.
  • Hvis oljetanken fjernes må også alle rør på vegg tømmes og fjernes. Hvis man har innvendig oljetank i kjeller må oljetanken tømmes, demonteres og fjernes.
  • Skulle det oppstå skader på naboens eiendom kan du som ansvarlig eier/bruker av oljetanken gjøres erstatningsansvarlig etter Forurensningslovens regler. I noen situasjoner kan ansvarsforsikringen du har tilknyttet bygningsforsikringen dekke disse utgiftene, helt eller delvis.
  • Vær oppmerksom på at den som er ansvarlig for en oljetank, oftest tomteeier, har plikt til å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken og tilhørende ledninger til enhver tid er i betryggende stand. Dette skyldes at myndighetene har et ønske om å motvirke faren for forurensing. Erfaringene viser at jo eldre tanken er, dess større er mulighetene for at lekkasjer kan oppstå.
  • Enova gir tilskudd til både rensing og fjerning av oljetank, og dette tilskuddet er nå økt i en periode. Oljerester suges ut av oljetanken når den graves opp, og leveres på avfallsplass. Hvis det er umulig å fjerne tanken, tømmes den for olje før den fylles med pukk.

Kilde: IF


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19