Aksjonæravtale


En aksjonæravtale er en avtale mellom to eller flere aksjonærer i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap. En aksjonæravtale må ikke forveksles med selskapets vedtekter, selv om disse ofte har et visst overlapp med hverandre.

Forskjellen på aksjonæravtale og vedtekter.

Kort forklart er aksjonæravtalen en kontrakt som regulerer avtaleforholdet mellom noen eller alle aksjonærer i et aksjeselskap, mens vedtektene regulerer selskapets rettsforhold. 

Vedtekter er bindende både for selskapets generalforsamling (aksjonærene) og ledelsen (styret). Aksjonæravtaler er derimot en kontrakt som kun gjelder for de aksjonærene som har inngått den. Den binder med andre ord ikke aksjonærer som ikke er del av avtalen.

Aksjonæravtaler regulerer en rekke typer rettigheter for aksjonærene, som eksempel:

  • Utbyttepolitikk.
  • Fordeling av styreplasser.
  • Aksjonærenes muligheter for å selge/overdra egne aksjer.
  • Avtaler om hvordan evt. konflikter skal løses (evt. voldgift).
  • Stemmegivning på generalforsamling
  • m.m.

Hvorfor er det viktig å ha en aksjonæravtale?

Fra tid til annen møter vi klienter som søker vår bistand, fordi det har oppstått uenigheter eller konflikter mellom aksjonærer. Ting har kanskje ikke gått helt som forventet, -noen ganger bedre enn forventet. Det er gjerne snakk om penger, noen ganger om tidligere vennskap som er gått dukken, eller eksisterende vennskap som settes på prøve.

Man er kanskje i en annen situasjon nå, enn da man startet selskapet i sin tid. Samtlige aksjonærer så for seg å jobbe sammen i virksomheten, men nå har kanskje én aksjonær stiftet familie og trenger en mer stabil inntekt, eller en av deltakerene har blitt syke, eller besluttet å gå tilbake på skolebenken for å søke nye typer utfordringer. Noen ganger ønsker enkelte aksjonærer å ta større risiko ved nye satsninger, enn andre. Andre ganger ønsker en aksjonær å selge sine aksjer.

En del av disse forhold reguleres av aksjelovene, men langt i fra alle.

Trenger man advokat for å lage en aksjonæravtale?

I de fleste tilfeller er svaret «JA». Men det behøver ikke nødvendigvis å være så veldig dyrt. Det kan lønne seg å sette seg ned rundt et bord, og diskutere hvilke problemstillinger som potensielt kan dukke opp i fremtiden. Det kan tenkes at man vil vurdere å ta inn flere aksjonærer i fremtiden, mennesker som man ikke kjenner, og derfor ikke vet om man kan stole på.

Altinn har en mal for aksjonæravtaler. Dette er en god mal, men i de fleste tilfeller er den ikke tilstrekkelig fordi alle selskap har forskjellige behov. Likevel vil malen være et fornuftig utgangspunkt for å vurdere hva som bør reguleres i aksjonæravtalen.


Denne artikkelen er skrevet av advokat Nicolas Weiss-Andersen, som har inngående kunnskap og erfaring med aksjonæravtaler.

Tlf: 99 11 11 19

aksjonæravtale
En aksjonæravtale regulerer forholdet mellom aksjonærene.

Les også artikkel om aksjonæravtaler i mindre selskap