Å gjøre en ektefelle arveløs

advokat arv

Man kan gjøre en ektefelle arveløs.

Man kan gjøre en ektefelle arveløs.

Du kan som et klart utgangspunkt ikke gjøre dine barn (livsarvinger) arveløse, men du kan gjøre en ektefelle arveløs.

Det kan være flere årsaker til at du vil gjøre en ektefelle arveløs, og enten la dine barn arve alt, eller testamentere bort den delen som ektefellen din egentlig har rett til.

Utgangspunktet:

Utgangspunktet er at din ektefelle arver minst 1/4 av det du etterlater deg, dersom du dør før hun/han. Dette er bestemt i arveloven. Den nye arveloven har til hensikt å øke dette til 1/2, for å øke ektefellens vern, på bekostning av øvrige arvinger (som regel barn/livsarvinger). Denne artikkelen tar utgangspunkt i dagens arvelov, av 1972.

Hvordan gjøre en ektefelle arveløs?

Først bør vi nevne hvordan du ikke skal gjøre det:
Det er ikke tilstrekkelig at du skriver et testament der det står at ektefellen skal gjøres arveløs.
Det er heller ikke tilstrekkelig at din ektefelle skriver en egen erklæring der det fremkommer at hun/han aksepterer å ikke arve noe etter deg / er gjort arveløs.

Løsningen:

Man kan gjøre en ektefelle nesten arveløs, eller helt arveløs. Dersom man skal gjøre ektefellen helt arveløs, trenger man en skriftlig, ugjenkallelig erklæring fra vedkommende på at han eller hun avstår fra all rett på arv etter sin ektefelle.

Med «nesten arveløs» menes at ektefellen kun får 4-6 ganger grunnbeløpet etter folketrygden. Dette kan oppnås uten samtykke.

Løsningen for å gjøre en ektefelle «nesten arveløs» er å lage et testament hvor det fremkommer at din ektefelle ikke skal arve mer enn minstearven på 4-6 G etter deg. Dette testamentet må naturligvis tilfredsstille alle lovens krav for å være gyldig. Deretter må du gjøre dette kjent for ektefellen din. Loven har ingen bestemmelser om hvordan man bør gjøre dette kjent for vedkommende. Å oversende det pr. mail eller å lese det opp for vedkommende vil være tilstrekkelig etter loven.

Det er derimot anbefalt at vedkommende skriver på testamentets original, eller en kopi at han / hun er gjort kjent med dette. Enda bedre er det om ett eller to vitner kan bekrefte vedkommendes underskrift på erklæringen.

Vedkommendes erklæring på dokumentet er ikke nødvendig for gyldigheten av testamentet, så lenge vedkommende erklærer å være kjent med testamentet, og dets innhold. Erklæringen på testamentet, eller dets kopi er å anbefale av bevismessige årsaker. Det har oppstått mang en rettstvist som følge av ektefeller som nekter for å ha blitt gjort kjent med et slikt testament.

Dersom ektefellen ikke er gjort kjent med testamentet, vil det være ugyldig for den delen av testamentet som gjelder begrensningen av ektefellens rett til å arve.

Våre advokater bistår deg ved spørsmål om arv og testament eller arvepakt.

Kontakt advokat

Ekstern lenke:

Arveloven

 


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19