Hvor lenge mister du førerkortet?


Har du lurt på hvor lenge du mister førerkortet, dersom årsaken er fartsoverskridelse?

Dette reguleres av Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. § 2-2:

1. Fartsgrense 30 km/t:
Fart: Tap av førerett:
56–65 ……………………………………………. 3–7 md.
65–70 ……………………………………………. 7–9 md.
70–75 ……………………………………………. 9–12 md.
75–80 ……………………………………………. 12–18 md.
80–85 ……………………………………………. 18–24 md.
85–90 ……………………………………………. 24–30 md.
90–95 ……………………………………………. 30–36 md.
Over 95 ……………………………………………. Over 36 md.
2. Fartsgrense 40 km/t:
Fart: Tap av førerett:
66 – 75 ……………………………………………. 3 – 6 md.
75 – 80 ……………………………………………. 6 – 8 md.
80 – 83 ……………………………………………. 8 – 10 md.
83 – 87 ……………………………………………. 10 – 13 md.
87 – 90 ……………………………………………. 13 – 15 md.
90 – 93 ……………………………………………. 15 – 18 md.
93 – 97 ……………………………………………. 18 – 21 md.
97 – 100 …………………………………………… 21 – 24 md.
100 – 105 ………………………………………….. 24 – 28 md.
105 – 110 ………………………………………….. 28 – 33 md.
Over 110 …………………………………………… Over 33 md.
3. Fartsgrense 50 km/t:
Fart: Tap av førerett:
76 – 82 ……………………………………………. 3 – 6 md.
82 – 90 ……………………………………………. 6 – 9 md.
90 – 95 ……………………………………………. 9 – 12 md.
95 – 100 …………………………………………… 12 – 15 md.
100 – 105 ………………………………………….. 15 – 18 md.
105 – 110 ………………………………………….. 18 – 21 md.
110 – 114 ………………………………………….. 21 – 24 md.
114 – 118 ………………………………………….. 24 – 27 md.
118 – 122 ………………………………………….. 27 – 30 md.
122 – 126 ………………………………………….. 30 – 33 md.
126 – 130 ………………………………………….. 33 – 36 md.
Over 130 …………………………………………… Over 36 md.
4. Fartsgrense 60 km/t:
Fart: Tap av førerett:
86 – 95 ……………………………………………. 3 – 6 md.
95 – 100 …………………………………………… 6 – 8 md.
100 – 106 ………………………………………….. 8 – 12 md.
106 – 112 ………………………………………….. 12 – 16 md.
112 – 118 ………………………………………….. 16 – 20 md.
118 – 124 ………………………………………….. 20 – 24 md.
124 – 130 ………………………………………….. 24 – 28 md.
130 – 136 ………………………………………….. 28 – 32 md.
136 – 142 ………………………………………….. 32 – 36 md.
Over 142 …………………………………………… Over 36 md.
5. Fartsgrense 70 km/t:
Fart: Tap av førerett:
106 – 110 ………………………………………….. 3 – 6 md.
110 – 114 ………………………………………….. 6 – 8 md.
114 – 118 ………………………………………….. 8 – 10 md.
118 – 120 ………………………………………….. 10 – 11 md.
120 – 123 ………………………………………….. 11 – 13 md.
123 – 126 ………………………………………….. 13 – 15 md.
126 – 129 ………………………………………….. 15 – 17 md.
129 – 134 ………………………………………….. 17 – 20 md.
134 – 140 ………………………………………….. 20 – 24 md.
140 – 146 ………………………………………….. 24 – 28 md.
146 – 152 ………………………………………….. 28 – 32 md.
152 – 160 ………………………………………….. 32 – 36 md.
Over 160 …………………………………………… Over 36 md.
6. Fartsgrense 80 km/t:
Fart: Tap av førerett:
116 – 120 ………………………………………….. 3 – 5 md.
120 – 130 ………………………………………….. 5 – 8 md.
130 – 140 ………………………………………….. 8 – 13 md.
140 – 150 ………………………………………….. 13 – 19 md.
150 – 160 ………………………………………….. 19 – 25 md.
160 – 170 ………………………………………….. 25 – 30 md.
170 – 180 ………………………………………….. 30 – 36 md.
Over 180 …………………………………………… Over 36 md.
7. Fartsgrense 90 km/t motortrafikkvei
Fart: Tap av førerett:
126 – 135 ………………………………………….. 3 – 6 md.
135 – 145 ………………………………………….. 6 – 9 md.
145 – 151 ………………………………………….. 9 – 12 md.
151 – 157 ………………………………………….. 12 – 15 md.
157 – 163 ………………………………………….. 15 – 18 md.
163 – 169 ………………………………………….. 18 – 21 md.
169 – 175 ………………………………………….. 21 – 24 md.
175 – 181 ………………………………………….. 24 – 27 md.
181 – 187 ………………………………………….. 27 – 30 md.
187 – 194 ………………………………………….. 30 – 33 md.
194 – 200 ………………………………………….. 33 – 36 md.
Over 200 …………………………………………… Over 36 md.
8. Fartsgrense 90 km/t motorvei
Fart: Tap av førerett:
131 – 135 ………………………………………….. 3 – 5 md.
135 – 137 ………………………………………….. 5 – 6 md.
137 – 139 ………………………………………….. 6 – 7 md.
139 – 141 ………………………………………….. 7 – 8 md.
141 – 145 ………………………………………….. 8 – 9 md.
145 – 151 ………………………………………….. 9 – 12 md.
151 – 157 ………………………………………….. 12 – 15 md.
157 – 163 ………………………………………….. 15 – 18 md.
163 – 169 ………………………………………….. 18 – 21 md.
169 – 175 ………………………………………….. 21 – 24 md.
175 – 181 ………………………………………….. 24 – 27 md.
181 – 187 ………………………………………….. 27 – 30 md.
187 – 194 ………………………………………….. 30 – 33 md.
194 – 200 ………………………………………….. 33 – 36 md.
Over 200 …………………………………………… Over 36 md.
9. Fartsgrense 100 km/t motorvei
Fart: Tap av førerett:
141 – 145 ………………………………………….. 3 – 5 md.
145 – 147 ………………………………………….. 5 – 6 md.
147 – 149 ………………………………………….. 6 – 7 md.
149 – 151 ………………………………………….. 7 – 8 md.
151 – 155 ………………………………………….. 8 – 9 md.
155 – 161 ………………………………………….. 9 – 12 md.
161 – 167 ………………………………………….. 12 – 15 md.
167 – 173 ………………………………………….. 15 – 18 md.
173 – 179 ………………………………………….. 18 – 21 md.
179 – 185 ………………………………………….. 21 – 24 md.
185 – 191 ………………………………………….. 24 – 27 md.
191 – 197 ………………………………………….. 27 – 30 md.
197 – 204 ………………………………………….. 30 – 33 md.
204 – 210 ………………………………………….. 33 – 36 md.
Over 210 …………………………………………… Over 36 md.
10. Fartsgrense 110 km/t:
Fart: Tap av førerett:
151–155 ……………………………………………. 3–5 md.
155–157 ……………………………………………. 5–6 md.
157–159 ……………………………………………. 6–7 md.
159–161 ……………………………………………. 7–8 md.
161–165 ……………………………………………. 8–9 md.
165–171 ……………………………………………. 9–12 md.
171–177 ……………………………………………. 12–15 md.
177–183 ……………………………………………. 15–18 md.
183–189 ……………………………………………. 18–21 md.
189–195 ……………………………………………. 21–24 md.
195–201 ……………………………………………. 24–27 md.
201–207 ……………………………………………. 27–30 md.
207–214 ……………………………………………. 30–33 md.
214–220 ……………………………………………. 33–36 md.
Over 220 ……………………………………………. Over 36 md.

Ved skjerpende omstendigheter, for eksempel dårlig sikt eller vanskelige kjøreforhold for øvrig, kan tap av førerett fastsettes for mindre hastighetsoverskridelser enn det som fremgår av ovenstående tabeller.

Har fartsovertredelsen skjedd i umiddelbar tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring, vurderes forholdet noe mildere (fradrag med 20-30%). Dette gjelder ikke når fartsoverskridelsen har vært vesentlig høyere enn det som er påkrevet for å foreta en ellers aktsom forbikjøring, eller den motorvogn som ble forbikjørt holdt høyere hastighet enn tillatt.

Vi i advokater i Oslo anbefaler alle å følge fartsgrensene på norske veier. Årsaken til publiseringen er mange kontakter oss med spørsmål om dette.


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19