Dagsarkiv: 2. november 2017


Oppsigelse under permittering

Blir du sagt opp i permitteringsperioden, regnes permitteringen som opphørt. Du har krav på lønn i oppsigelsestiden. Arbeidsgiveren […]