Arbeidsgiver kan nekte ansatte å bære hijab på jobb


Enten vi liker det eller ikke; EU-domstolen har avsagt to såkalte fortolkningsdommer den 14. mars 2017. Dommene vurderer arbeidsgivers mulighet til å nekte ansatte å bære synlige politiske filosofiske eller religiøse symboler som hijab på jobb. Begge disse sakene gjaldt bruk av hiljab på jobb, konkret.

EU-domstolen kom til at en arbeidsgivers forbud mot bruk av hijab ikke vil utgjøre en direkte forskjellsbehandling basert på religion eller tro etter rammedirektivets artikkel nr. 2 (2)a.

Oppsigelsesgrunn å bære hijab på jobb

Realiteten av disse avgjørelsene er at der bruk av hijab vil være i strid med arbeidsreglementet på en arbeidsplass kan dette utgjøre en oppsigelsesgrunn. Regelen må derimot ha en hensikt, og være nødvendig for virksomheten. Et eksempel på at en slik regel kan være hensiktsmessig og nødvendig, kan være et behov for en virksomhet til å fremstå som nøytralt politisk og religiøst overfor sine kunder. ¨

Dommen vurderer private virksomheters behov, der disse virksomhetene har behov for å fremstå nøytrale. Det er derimot tvilsomt om dommen kan benyttes til inntekt for forbud mot bruk av Hijab i skole eller offentlige institusjoner, da Norge skal ha et inkluderende arbeidsliv.


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19